Privacy policy

Ši Privatumo politika kartu su Wedia.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis ir sąlygomis https://wedia.org/naudojimosi-taisykles/ reglamentuoja jūsų naudojimąsi UAB “Mūsų medijos“ interneto svetaine. Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Wedia.LT nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Wedia.LT paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi UAB “Mūsų medijos“ interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti UAB “Mūsų medijos“ interneto svetaine.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB “Mūsų medijos“, juridinio asmens kodas 305177089, kontaktinio telefono Nr. +370 6020 9961, el. pašto adresas: info@wedia.org (toliau – Wedia.LT arba mes). Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi mūsų nepriklausomas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio telefono numeris +370 6020 9961, el. pašto adresas: dap@wedia.org.

1. Kokius asmens duomenis mes renkame? 1.1. Mes renkame ir tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.
1.2. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome: registracijos duomenys; pirkimų duomenys, soc. tinklo ir įrašų jame; bendruomenės katalogų ir susirašinėjimų su kitais nariais duomenys; slapukai; komunikavimo pasirinkimai; kontaktinė informacija; atsiliepimai ir paklausimai; analitiniai duomenys; rinkodaros duomenys; suasmeninti rinkodaros duomenys; turinys; kuriuo dalijatės ir kurį sukuriate.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
2.1. Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.
2.2. Siekdami suteikti jums prieigą prie Wedia.LT interneto svetainės ir norėdami suteikti jums galimybę naudotis Wedia.LT interneto svetaine, tvarkome šiuos asmens duomenis:
2.2.1. registracijos duomenys;
2.3. Pardavimų vykdymo ir pagalbos užklausų tvarkymo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis:
2.3.1. pirkimų duomenys;
2.3.2. turinys, kurį sukuriate arba kuriuo dalijatės.
2.4. Norime, kad naudotis Wedia.LT interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:
2.4.1. slapukų duomenys;
2.4.2. analitiniai duomenys.
2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas jūsų prašymų ir užklausų tvarkymo tikslais:
2.5.1. siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas ir visapusišką aptarnavimą, šios Privatumo politikos 1.2 skyriuje nurodytus Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome jūsų užklausų ir prašymų vykdymo tikslais.
2.6. Siekdami teikti Jums bendrus pasiūlymus ir specialiai jums pritaikytus pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:
2.6.1. rinkodaros duomenys;
2.6.2. suasmeninti rinkodaros duomenys. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis raštu el. paštu dap@wedia.org arba pakeisdami prenumeratos būseną savo paskyroje.

3. Ar galiu nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudotis Wedia.LT interneto svetaine?
3.1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės nei užtikrinti bendruomenės narių sukuriamo turinio kokybės, nei įvykdyti Jūsų pirkimų, nes pardavėjai negalėtų įvykdyti jūsų užsakymų.

4. Kaip perduodami Jūsų asmens duomenys?
4.1. Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.
4.2. Jūsų asmens duomenimis perduodame pardavėjams iš kurių perkate prekes. Jūsų asmens duomenys perduodami pardavėjams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Pardavėjas Jūsų asmens duomenis tvarko Pardavėjo nustatyta tvarka, todėl prieš perkant prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su pardavėju rekomenduojame atidžiai perskaityti pardavėjo asmens duomenų tvarkymo politiką.
4.3. Jūsų asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjams. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, skambučių centrai ir kitos įmonės, teikiančios paslaugas pardavėjui ar Wedia.LT.
4.4. Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims:
4.4.1. valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (pvz. teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).
4.6. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:
4.6.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
4.6.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
4.6.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;
4.6.4. Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

5. Kiek laiko saugome asmens duomenis?
5.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

6. Kaip galiu susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Wedia.LT?
6.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
6.1.1. atsiųsdami mums prašymą el. paštu: dap@wedia.org; 6.1.2. susisiekdami su mumis telefonu +370 6020 9961.

7. Kaip galiu keisti/tikslinti savo asmens duomenis? 7.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
7.1.1. prisijungus, skiltyje „Nustatymai“, arba savo profilyje skiltyje „Apie“;
7.1.2. susisiekdami su mumis el. paštu dap@wedia.org;
7.1.3. susisiekdami su mumis telefonu +370 6020 9961.

8. Ar galiu reikalauti, kad ištrintumėte mano asmens duomenis?
8.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume.
8.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
8.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
8.2.2. Jūs nežadate uždaryti savo paskyros ir norite toliau naudotis Wedia.lt teikiamomis paslaugomis;
8.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
8.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
8.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
8.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
8.3.1. susisiekdami su mumis el. paštu: dap@wedia.org;
8.3.2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 6020 9961.

9. Ar galiu apriboti teisę tvarkyti mano asmens duomenis?
9.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
9.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
9.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;
9.1.3. Wedia.lt nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
9.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).
9.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
9.2.1. susisiekdami su mumis el. paštu: dap@wedia.org;
9.2.2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 6020 9961.

10. Ar galiu atšaukti savo sutikimą ir kaip tai padaryti?
10.1. Norėdami atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite:
10.1.1. susisiekti su mumis el. paštu: dap@wedia.org;
10.1.2. susisiekti su mumis telefonu: +370 6020 9961.

11. Kas yra teisė į duomenų perkeliamumą? Kaip galiu ją pasinaudoti?
11.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu eksportuoti tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
11.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
11.2.1. susisiekdami su mumis el. paštu: dap@wedia.org;
11.2.2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 6020 9961;
11.2.3. prisijungę, savo profilo nustatymuose.

12. Kaip galiu pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo?
12.1. Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:
12.1.1. susisiekdami su mumis el. paštu: dap@wedia.org;
12.1.2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 6020 9961.
12.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
12.3. Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.
12.4. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

13. Slapukai. Kas tai?
13.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.